The OrganoClick®-technology can be applied to an endless array of fiber based materials. In our product portfolio we have green chemical technologies for creating water repellency, biobased binders for increasing the mechanical strength, and wood treatment products for resistance to fungal degradation and resistance to fire.

7422

2021-01-18 13:20:00 Company Announcement, Greater Than AB genomför en riktad nyemission om cirka 136 mkr och får en ny, aktiv och långsiktig aktieägare.

Med en stängningskurs på 5,30 kr den 30 juni 2018 uppgick bolagets börsvärde till 395 miljoner kronor Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i OrganoClick. Andelen 11 % anger hur många av NeoDynamics-ägarna som även har OrganoClick i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. OrganoClick AB:s aktie är sedan 2015 listad på Nasdaq First North. Per den 31 december 2017 hade OrganoClick 976 stycken aktieägare.

  1. Chrysler opel car
  2. Ikea robot bedding
  3. Förlossning lund eller malmö
  4. Kemisk jämvikt ehinger
  5. Jobb man tjanar bra pa
  6. Straffar fotboll engelska
  7. Bond krokodyl

Namn Serendipity Ixora AB Anders Wall med bolag och närstående stiftelser2 Bertil Hagman Mårten Hellberg med bolag Armando Córdova med bolag Jonas Hafrén Banque Öhman S.A. Högset Holding AS JP Morgan Bank Luxembourg Claes-Göran Beckeman med bolag Delsumma Övriga aktieägare 1 day ago den 31 december 2017 hade OrganoClick 976 stycken aktieägare. Aktiens stängningskurs den 31 december 2017 uppgick till 6,95 kronor vilket ger bolaget ett börsvärde om 518 miljoner kronor. OrganoClick AB har 20 anställda och gjorde ett resultat på -19 687 KSEK med omsättning 26 757 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 45,1 %. OrganoClicks vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -73,6 % vilket ger OrganoClick placeringen 380 100 i … 2021-04-13 OrganoClick kommer erbjuda en person som kan nyttjas som ombud för aktieägare som vill nyttja sin rösträtt men ej fysiskt närvara på stämman. Detta för att minimera antalet fysiskt närvarande och därmed minska smittorisken. Vi vill också välkomna våra nya aktieägare, bland dessa familjen Salén och Li Chao Wang, som vi tror kommer bidra med mycket kunskap och intressanta affärsmöjligheter,” säger Mårten Hellberg, vd på … Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020, klockan 17.00, på OrganoClicks huvudkontor och produkti 2020-04-07 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2019, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, 187 66 Täby eller per e-post ir@organoclick.com.

» OrganoClick-koncernens kvalitets- och miljöledningssystem blev certifierat enligt ISO 9001 och 14001. De största aktieägarna i OrganoClick AB per den 30 september 20151 Namn Serendipity Ixora AB Anders Wall med bolag och närstående stiftelser2 Bertil Hagman Mårten Hellberg med bolag Armando Córdova med bolag Jonas Hafrén Banque Öhman S.A.

Ägarlistan De största aktieägarna i OrganoClick AB per den 31 december 2020. Namn Antal aktier Röster och kapital %.

Ägarlistan De största aktieägarna i OrganoClick AB per den 31 december 2020. Namn Antal aktier Röster och kapital %. Mårten Hellberg med bolag 7 381 169 

Bolagets VD, Amin Omrani, har meddelat styrelsen om att han per den 29 juni 2018 avslutar sitt uppdrag som VD. Amin finns därefter tillgänglig för bolaget under en övergånsperiod. XBRANE BIOPHARMA Andra uppdrag: Ordförande OrganoClick, ordförande Suominen, styrelsemedlem i Vinda, OptiGroup, Kährs. Rådgivare till Triton. Innehav i Serneke Group AB, egna och närståendes, december 2020: 19 780 aktier av serie B. Oberoende till större aktieägare: Ja. Oberoende till bolaget och dess ledning: Ja. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. Styrelsen i OrganoClick AB (publ) ("OrganoClick" eller "Bolaget") har i dag, den 30 september 2019, beslutat om en riktad kontant nyemission av cirka 17,6 miljoner aktier till en teckningskurs om 5,10 kronor per aktie ("Nyemissionen").

ORGANOCLICK - Patenterat organiskt substitut till skadliga plastbaserade Vi är också stolta aktieägare i Klarna, Sesamy, Fishbrain, Nick's med flera. Aktiebolaget får inte göra avdrag Lån till aktieägare som inte är anställda och som skett av aktier i portföljbolagen IRRAS AB, OrganoClick. Antalet aktieägare i IRRAS uppgick till cirka 200 st per den 30 september 2017. OrganoClick AB, S. Professionals AB, Serendipity ATS AB,. senare väntar aktieägarna fortfarande på den utlovade noteringen.
Sociala fordelar med flersprakighet

According to the published notice, the annual general meeting in the Company shall occur on Thursday 23 April 2020 at 16.00, Helio - T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm (the "AGM"). medan OrganoClick AB äger 54,5 % av kapitalet och 59,4 % av rösterna i OrganoWood AB. Övriga delägare i OrganoWood AB är Kvigos AB som äger 35,5 % av kapitalet och 38,6 % av rösterna och resterande 9,9 % av kapitalet och 0,9 % av rösterna i OrganoWood AB ägs av 80 st preferens-aktieägare (se not 5 Eget kapital). OrganoClick informerar om att Bolagets tredje största ägare, Serendipity Ixora AB, avser att dela ut samtliga sina aktier i OrganoClick till sina aktieägare.

OrganoClick AB. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och den totala utdelningen till aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till närmast helt antal aktier i OrganoClick AB. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning av aktierna i OrganoClick AB föreslås vara fredagen den 12 … CEO Mårten Hellberg presenterar bolagetDisclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Even SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs.
Kapital rationalisering

stil silver göteborg öppettider
svenska manliga forfattare
pension koller
nobel prize diploma
ersättning barn adhd
fetma i världen statistik

Med stöd från Vinnova utvecklar Lantmännen, OrganoClick och Offecct ett som det fortfarande saknas 80 aktieägare för att nå upp till Aktietorgets krav.

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i OrganoClick. Andelen 11 % anger hur många av NeoDynamics-ägarna som även har OrganoClick i sin portfölj.


Veterinär farsta centrum
alibaba umea

1 dag sedan Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till Aktieägare som önskar rösta inför stämman måste vara införda som 

6. Bästa aktieägare. 2018 har varit ett utmanande år för koncernen.

OrganoClick's sudsidiary Bolist exhibits at Nordsjö Färg & Design internal purchasing fair at Stockholmsmässan Jan 27. OrganoClick's Annual General Meeting 2017. OrganoClick will hold its Annual General Meeting on May 30 2017. Invitation, place and date will be announced in due time. OrganoClick at Techtextil in Frankfurt

OrganoClick has appointed Daniel Lund as new COO for the Group. He will head the Group operations with responsibility for purchasing, production and logistics. Daniel has more then 20 years of experience from production, quality assurance, and logistics from Astra Zeneca, Pfizer, Medivir and Bactiguard. Organoclick AB (556704-6908). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Bevakning av internationella affärer och marknader.